Voor het beroepsonderwijs MBO/HBO hebben we een GRATIS 

  Een voorlichting van 2,5 uur wat de cursus inhoud en wat er verwacht wordt 

  Voor een groep van Minimaal 6 leerlingen tot 12 Leerlingen Minimaal 16,5 jaar tot 23 jaar

  Dit is geheel gratis met verplichte stage van 16 uu                                           

  Eerste Hulpverlener Basic Life Support 

  • Eerste Hulpverlener Volwassenen (EHV-V)
  • Vooropleiding is niet nodig 
  • Tweedaagse cursus 16 uur
  • Werkboek, examens, Certificering en pasje

  Eerste Hulpverlener cursus is een uitbreiding van de Basic Life Support cursus voor inhoud en eindtermen, inclusief reanimatie en AED-gebruik. Na afloop van deze cursus kun je de levensreddende handelingen toepassen en een volwassen veilig benaderen, in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer, zeer zware bloedingen stelpen, veilig stabiliseren, reanimeren (volwassen, kind / zuigeling, drenkeling), verstikking verhelpen, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen. Deze cursus is geheel ontwikkeld conform de inhoud en eindtermen van het cursusmateriaal en de richtlijnen van de NRR en ERC.                                       verplichte werkervaring /stage dan is deze opleiding of cursus gratis                                                                             

  Eerste Hulpverlener Basic Life Support                                    

  stage van 16 uur of praktijk gedeelte Je  leert  om de taken binnen de eerste hulp te kunnen uitvoeren.Na stage van 16 uur  kan en heb je doorzetting vermogen en wil veel leren kan doorgroeien met een betaalde bijbaan Alle taken zijn niet zelfstandig maar assisterend 

  • kernwaarde hoe ga met elkaar om en Huiselijk reglement 
  • Hygiëne protocol
  • Assisterend handelen van de eerste hulp 

  Kerntaak  Meehelpen met: alle werkzaamheden rondom eerste hulp ,of preventie werkzaamheden 

  • Schoonmaken van eerste hulp ruimte/behandelruimte /werkplek na aankomst en voor vertrek
  • Opruimen en controleren van de EHBO materialen 
  • Mee helpen van het Schrijven van een ongevallenformulier 
  • Uitleg Privacywetgeving (avg in de hulpverlening)

  ===========================================================================

  Voor een Groep van 6 leerlingen MET verplichte stage verplichte stage van 32 uur dan de opleiding gratis

  anders is het 350 euro PP

  • Minimaal 19  jaar tot 31 jaar
  • Verplichte voorselectie van 2,5 uur 
  • Volwassenenonderwijs .Maatschappelijke organisatie, U.W.V. leerwerkplekken

  Driedaagse cursus  (24 uur ) Evenementen hulpverlener cat 1   

  Eerste Hulpverlener cursus Allround    

  • Vooropleiding is niet nodig    
  • Werkboek, examens, Certificering en pasje 
  • Deze cursus is geheel ontwikkeld conform de inhoud en eindtermen van het cursusmateriaal en de richtlijnen van de NRR en ERC.
  • De lessen worden gegeven IN OVERLEG 

  De stage periode U wordt ingezet in een uitvoerende positie onder leiding van een leidinggevende gediplomeerde evenementenhulpverlener

   Alle werkzaamheden rondom eerste hulp, of preventie werkzaamheden niet zelfstandig maar assisterend 

  • Schoonmaken van eerste hulp ruimte/behandelruimte /werkplek na aankomst en voor vertrek
  • Opruimen en controleren van de EHBO materialen 
  • Mee helpen van het Schrijven van een ongevallenformulier 
  • Uitleg Privacywetgeving (avg in de hulpverlening)

  U krijgt ook informatie over

  • Hygiëne protocol
  • Assisterend handelen van de eerste hulp 
  • Portofoon gebruik 

   

  NIET verplicht maar na stage van 32 uur  wil de leerling verder  en doorpakken  en wil veel leren kan doorgroeien met een betaalde bijbaan Alle taken zijn niet zelfstandig maar assisterend